iXGuard

Liên hệ

iXGuard được thiết kế để bảo vệ các ứng dụng và SDKs nền tảng gốc (Objective-C, Swift) và đa nền tảng (Unity, Cordova, Ionic, React Native, v.v,…) cho iOS chống lại kĩ nghệ đảo ngược và chèn. iXGuard áp dụng nhiều kỹ thuật mã hóa và che mờ cho mã của các ứng dụng và SDK, đồng thời tích hợp cơ chế tự bảo vệ thời gian chạy (RASP). Các lớp bảo vệ được áp dụng khiến hầu như không thể truy cập vào logic bên trong của chúng và sửa đổi hành vi dự kiến của chúng

Mua hàng

DexGuard

Liên hệ

Sự bảo vệ tiên tiến nhất cho các ứng dụng Android

Các tin tặc có thể sử dụng các công cụ sẵn có để  giải mã và điều tra các ứng dụng Android của bạn và SDKs để đi sâu và logic bên trong của nó. Điều này khiến các ứng dụng dễ bị lợi dụng, bao gồm đánh cắp bản quyền, sao chép, thu gom chứng thực, trích xuất khóa API và mã chèn mã.

Mua hàng