DexGuard

Sự bảo vệ tiên tiến nhất cho các ứng dụng Android

Các tin tặc có thể sử dụng các công cụ sẵn có để  giải mã và điều tra các ứng dụng Android của bạn và SDKs để đi sâu và logic bên trong của nó. Điều này khiến các ứng dụng dễ bị lợi dụng, bao gồm đánh cắp bản quyền, sao chép, thu gom chứng thực, trích xuất khóa API và mã chèn mã.

Liên hệ

Bình luận

 Tags: GuardSquare ,