Về chúng tôi

FCT Vĩnh Thịnh lần đầu được thành lập vào năm 2007. Buổi đầu thành lập, FCT Vĩnh Thịnh chủ yếu là xử lý nước thải của các đơn vị, tổ chức trong nước. Với nỗ lực không ngừng của tập thể công ty cũng như sự tin tưởng của khách hàng, Công ty đã gây dựng được vị trí trên thị trường trong nước và quốc tế trong lĩnh vực xử lý nước thải và bảo mật phần mềm. Năm 2013, với sự phát triển không ngừng của Công ty, Ban lãnh đạo công ty đã quyết định mở rộng quy mô và đổi giấy phép kinh doanh vào ngày 20/11/2013 – lấy tên chính thức là Công ty Cổ phần FCT Vĩnh Thịnh.