iXGuard

iXGuard được thiết kế để bảo vệ các ứng dụng và SDKs nền tảng gốc (Objective-C, Swift) và đa nền tảng (Unity, Cordova, Ionic, React Native, v.v,…) cho iOS chống lại kĩ nghệ đảo ngược và chèn. iXGuard áp dụng nhiều kỹ thuật mã hóa và che mờ cho mã của các ứng dụng và SDK, đồng thời tích hợp cơ chế tự bảo vệ thời gian chạy (RASP). Các lớp bảo vệ được áp dụng khiến hầu như không thể truy cập vào logic bên trong của chúng và sửa đổi hành vi dự kiến của chúng

Liên hệ

Bình luận

 Tags: GuardSquare ,