Vì sao nhiều tập đoàn tài chính, ngân hàng đều lựa chọn các giải pháp của GuardSquare để bảo vệ ứng dụng trên di động của họ.

Vì sao nhiều tập đoàn tài chính, ngân hàng đều lựa chọn các giải pháp của GuardSquare để bảo vệ ứng dụng trên di động của họ.

12:36 - 05/04/2021

Giảm chi phí , tăng doanh thu
Nan giải giữa tự làm và mua
Build vs Buy
Software Monetization Overview
Consumption Based Pricing