15:28 - 10/06/2022

VÌ SAO CẦN KIỂM THỬ BẢO MẬT ỨNG DỤNG DI ĐỘNG?

Kiểm thử bảo mật ứng dụng di động hiện đang là công cụ tối ưu giúp doanh nghiệp rà soát tính ổn định của hệ thống bảo mật. Trong bài viết này Công...

Xem thêm

14:47 - 07/06/2022

NHỮNG RỦI RO BẢO MẬT ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Chúng ta thường cho rằng tin tặc chỉ tấn công những đơn vị lớn. Trên thực tế hầu hết các cuộc tấn công hàng rào bảo mật ứng dụng di động xảy ra...

Xem thêm

15:30 - 01/06/2022

5 YẾU TỐ KHI XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢO MẬT THIẾT BỊ DI...

Đảm bảo an toàn dữ liệu trên những thiết bị di động là nhiệm vụ tối quan trọng của doanh nghiệp ở thời đại 4.0. Bởi trong kỷ nguyên số, nguy cơ lớp...

Xem thêm

14:17 - 26/05/2022

TOP 5 MỐI ĐE DỌA HỆ THỐNG BẢO MẬT THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Hiện trạng về bảo mật thiết bị di động đáng báo động này là một trong những nỗi lo lắng hàng đầu của các doanh nghiệp. Bài viết dưới đây của công...

Xem thêm