Sentinel HL Time

Sentinel HL Time với 01 đồng hồ thời gian thực  chính xác cao. HL Time có thể quản lý chính xác thời gian vận hành của phần mềm và phòng tránh bẻ khóa và dịch ngược. Bạn có thể linh hoạt cung cấp license dạng thời gian cho khách hàng...qua đó đáp ứng các hình thức cho thuê, bán sản phẩm.

Liên hệ

Bình luận