Sentinel HL NetTime

Sentinel HL Nettime là 01 giải pháp kết hợp Net và Time, là phương án lý tưởng áp dụng bảo vệ phần mềm theo hình thức thời hạn sử dụng dưới môi trường mạng nội bộ.

Liên hệ

Bình luận