Sentinel HL Net

Sentinel HL Net cung cấp phương án  bảo vệ an toàn và linh hoạt trong môi trường mạng. Bạn có thể dùng HL Net để hạn chế số người, thiết bị sử dụng phần mềm trong một mạng nội bộ cùng với các tùy chọn khác.

Liên hệ

Bình luận