Sentinel HL Max Micro

Sentinel HL Max Micro thích hợp dùng cho bảo vệ các sản phẩm có nhiều tùy chọn hoặc lượng phát hành lớn. Max có một ID 32bit bảo vệ một chương trình độc nhất đồng thời đảm bảo cơ chế nâng cấp được an toàn. Sản phẩm tương tự như Sentinel HL Max nhưng được thiết kế nhỏ gọn hơn, tiện lợi cho việc cắm cố định vào thiết bị và hạn chế bị va vào. 

Liên hệ

Bình luận