Sentinel HL Max chip

Sentinel HL Max Chip thích hợp dùng cho bảo vệ các sản phẩm có nhiều tùy chọn hoặc lượng phát hành lớn. Max có một ID 32bit bảo vệ một chương trình độc nhất đồng thời đảm bảo cơ chế nâng cấp được an toàn. Sản phẩm tương tự như Sentinel HL Max nhưng được thiết kế ở dạng chip để tiện cho việc trực tiếp tích hợp vào phần cứng. 

Liên hệ

Bình luận