Sentinel HL Drive

Sentinel HL Drive có phiên bản 2GB và 4GB giúp bạn tạo 01 Rom ảo ngay bên trong khóa USB, bạn có thể chép ứng dụng, phần mềm hoặc nội dung cần bảo vệ cùng license vào trong khóa cứng giao cho khách hàng, vừa tiện lợi vừa an toàn.

Liên hệ

Bình luận