Sentinel HL Basic

Sentinel HL Basic là 01 dạng bảo vệ đơn giản, hiệu quả. Không cần bộ nhớ trong, không cần lập trình trước, có thể bảo vệ ngay. Thích hợp cho các bản quyền số lượng lớn và không cần cập nhật và gia hạn sau này.

Liên hệ

Bình luận