PHƯƠNG PHÁP TUYỂN NỔI KHÍ HÒA TAN DAF

1.Nguyên lý

Sục không khí vào nước ở áp suất cao, sau đó giảm áp suất thấp hơn, không khí thoát ra ngoài dưới dạng các bọt khí liti

2.Các quá trình diễn ra

Cấp không khí vào nước -> Hòa tan không khí vào nước -> Tạo bọt khí từ dung dịch qua bão hòa khí -> Kết dính bọt khí -> Bám dính cặn vào bọt khí -> Tách cặn ra khỏi nước .

3. Nguyên tắc hoạt động

Nước được đưa vào bồn khí tan bằng bơm áp lực cao. Không khí được cấp vào bồn khí tan bằng máy nén khí, tại đây nước và không khí được hòa trộn. Nước bão hòa không khí chảy vào ngăn tuyển nổi, qua 1 van giảm áp suất, áp suất được  giảm đột ngột về áp suất khí quyển. Khí hòa tan được tách ra và dính bám vào các hạt cặn trong nước quá trình tuyển nổi được hình thành.

4.Ưu điểm

  • Hiệu quả loại bỏ hàm lượng chất rắn lơ lửng cao : 90 -95%
  • Giảm được thời gian và dung thích xây dựn bể so với các công trình khác
  • Loại bỏ được các cặn hữu cơ khó lắng
  • Bùn cặn thu được có độ ẩm thấp có thế tái sử dụng

5. Nhược điểm

  • Chi phí đầu tư bảo dưỡng thiết bị cao
  • Đòi hỏi kỹ thuật khi vận hành
  • Cấu tạo phức tạp

6. Đối tượng áp dụng

  • Nước thải nhà hàng, khách sạn
  • Nước thải bột giấy
  • Nước thải sản xuất mì ăn liền, sa tế