Sứ mệnh

Trở thàng công ty kinh doanh thương mại cung cấp các sản phẩm công nghệ hàng đầu Việt Nam. Cung cấp những sản phẩm tốt nhất với nhiều tính năng ưu việt cho khách hàng. Đó chính là sứ mệnh, mục tiêu FCT Vĩnh Thịnh chúng tôi đã, đang và luôn hướng tới.