GIẢI PHÁP BẢO MẬT CẤP PHÉP PHẦN MỀM VƯỢT TRỘI

HASP-PB

Sentinel HASP cho phép sử dụng các khóa bảo vệ dựa trên phần mềm hoặc phần cứng để thực thi cấp phép và bảo vệ phần mềm .

Với Sentinel HASP, bạn có thể tăng lợi nhuận của mình bằng cách bảo vệ, chống lại tổn thất từ vi phạm bản quyền phần mềm và trộm cắp tài sản trí tuệ, cho phép các mô hình kinh doanh sáng tạo để tăng giá trị sản phẩm và phân biệt sản phẩm của bạn với các sản phẩm khác.

Sentinel HASP tích hợp hoàn toàn với vòng đời sản phẩm phần mềm hiện có của bạn để giảm thiểu sự gián đoạn đối với các quy trình phát triển và kinh doanh. Sentinel HASP có các công cụ và quy trình dựa trên vai trò cho phép toàn bộ nhân viên của bạn tập trung vào năng lực cốt lõi của họ.

Với các công cụ dựa trên vai trò dễ sử dụng cho các nhà phát triển, quản lý sản phẩm, xử lý đơn hàng và sản xuất, Sentinel HASP đảm bảo thời gian học ngắn và sử dụng tối ưu thời gian của nhân viên và năng lực cốt lõi, do đó đảm bảo thời gian tiếp thị nhanh và khả năng đáp ứng nhanh chóng nhu cầu thị trường thay đổi. 

Sentinel HASP cung cấp giải pháp bảo mật phần mềm mạnh nhất, mạnh mẽ nhất trong ngành. Ví dụ, Sentinel HASP cung cấp hỗ trợ hàng đầu trong ngành để cấp phép trong môi trường ảo và là giải pháp công cụ bảo vệ kỹ thuật đảo ngược và cấp phép phần mềm đầu tiên và duy nhất trên thị trường hiện nay để hỗ trợ các ứng dụng J2EE.

Tính năng sản phẩm:

  • Sentinel HASP HL ​​- Mã thông báo phần cứng bảo vệ phần mềm an toàn nhất thế giới
  • Sentinel HASP MaxMicro – Khóa bảo vệ thu nhỏ của chúng tôi rất an toàn về bảo mật, cho phép linh hoạt và cơ hội thị trường mới
  • Sentinel HASP SL – Giải pháp cấp phép sản phẩm linh hoạt, dựa trên phần mềm
  • Sentinel HASP Business Studio – Công cụ quản lý và cấp phép phần mềm mạnh mẽ, dựa trên vai trò
  • Mô-đun báo cáo Sentinel HASP – Công cụ phân tích dữ liệu và báo cáo được tích hợp đầy đủ
  • Sentinel HASP Trialware – Công cụ lý tưởng để tạo các phiên bản demo an toàn, được kiểm soát của phần mềm