Sứ mệnh

Trở thàng công ty kinh doanh thương mại cung cấp các sản phẩm công nghệ hàng đầu Việt Nam. Cung cấp những sản phẩm tốt nhất với nhiều tính năng ưu việt cho khách hàng. Đó chính là sứ mệnh, mục tiêu FCT Vĩnh Thịnh chúng tôi đã, đang và luôn hướng tới.

Triết lý kinh doanh

Khách hàng là giá trị cơ bản của bất kỳ doanh nghiệp nào, là lý do duy nhất để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Vì vậy chính sách “ khách hàng là trung tâm” đã dẫn đường cho mọi hoạt động của công ty.

Chúng tôi lắng nghe, phân thích và thấu hiểu nhu cầu của từng khách hàng và áp dụng kinh nghiệm, kỹ năng, tư duy của mình để giải quyết tối ưu những nhu cầu đó. Mỗi khách hàng là một viên gạch xây lên giá trị công ty.